Tresty pro neplatiče začínají v Krásné Lípě nabývat konkrétní podoby. Město má totiž za sebou historicky první soudní exekuci, jeden z neplatičů se tak skutečně ocitl na chodníku.
„Byt za asistence policie vyklidili soudní vykonavatelé společně s Technickými službami. Vyklizené předměty město nechalo uložit v souladu se zákonem, část odvézt do sběrného dvora,“ řekl krásnolipský tajemník Jan Kolář.
Završila se tak více než tříletá snaha města situaci s neplatičem vyřešit. „S nájemníkem jsme dlouhodobě a opakovaně jednali, vyzývali ho k nápravě. Bohužel jednal liknavě, věc neřešil a choval se podobně jako řada dalších v podobné situaci,“ poznamenal tajemník.
Vyklizený byt je velmi poškozený, jeho základní a nejnutnější oprava město přijde na několik desítek tisíc korun.
Vzhledem k množství problematických nájemníků v krásnolipských bytech se zřejmě nejednalo o exekuci ojedinělou a další mohou brzy následovat. Ta právě ukončená by měla být pro všechny ostatní dlužníky a neplatiče především výzvou a výstrahou. Vždyť jen na nájemném z bytů v Krásné Lípě evidují pohledávky vyšší než sedm set tisíc korun. „Město je připraveno jednat s každým, kdo se dostane do potíží. Je však potřeba jednat včas a efektivně a nenechat dojít věci až před soud,“ zdůraznil Jan Kolář.
Pohledávky za bydlení a využívání nebytových prostor překračují v Děčíně hranici padesáti osmi milionů korun. „Od roku 2004 už proběhlo 368 exekucí. Ne všechny ale byly na vyklizení bytu, jde i o exekuce například na plat,“ řekla mluvčí děčínské radnice Barbora Vechová.
Oba správci, kteří městské byty mají na starost, si platby pečlivě hlídají. „Mají právo dát exekuční příkaz, jakmile nájemník dluží tři nájmy,“ doplnila Vechová. Dodala, že ostražitost je namístě, protože dluh je po třech letech promlčený.
„Lidé mají šanci uhradit nedoplatky postupně, prostřednictvím splátkového kalendáře. Podobné dohody ale často nefungují,“ uvedl šéf odboru majetku města děčínského magistrátu Tomáš Martinček.
Jsou i dluhy, které děčínská radnice marně vymáhá už několik let.