Projekty Občanského sdružení Studený a Lipnice a Mateřského centra Větrník z Rumburku podpořila finančně Komunitní nadace Euroregion Labe. První zmiňované sdružení získalo příspěvek deset tisíc korun, který využije na výrobu pohlednic a informačních tabulí, aby tak podnítili ve veřejnosti snahu o rekonstrukci nejstarší kovové rozhledny v Čechách na Studenci. Mateřské centrum Větrník pak svůj dvacetitisícový příspěvek využije na dovybavení prostor mateřského centra terapeutickými a herními pomůckami. Nadace rozdělila v třináctém grantovém kole dvanácti neziskovým organizacím celkem 165 tisíc korun.