Energetický gigant ČEZ oslovil město Varnsdorf s nabídkou na výstavbu větrných elektráren. Přitom tamní zastupitelstvo před nedávnem odmítlo soukromého investora.
„Ve městě jsme dělali velkou anketu a z jejích výsledků vyplynulo, že by lidem větrné elektrárny v lokalitě Špičák nevadily. Zastupitelé však rozhodli jinak,“ posteskl si starosta města Josef Poláček.
Soukromý investor nabízel městu sto dvacet tisíc korun ročně za to, když na Špičáku bude moci elektrárny provozovat.
ČEZ zatím přichází s nekonkrétní nabídkou. Radnice dostala dopis, v němž ČEZ záležitost nabízí k projednávání. „Ani jsme o tom nejednali na zastupitelstvu a do prázdnin ani nebudeme,“ řekl starosta Poláček. Dodal, že město čeká na konkrétní nabídky.
Sdílnější nebyl ani mluvčí severočeské skupiny ČEZ Otta Schnepp. „Z hlediska větrného proudění je oblast Varnsdorfu pro výstavbu větrných elektráren vhodná. Společnost ČEZ, Obnovitelné zdroje proto obec v tomto směru oslovila a případné další kroky závisí na výsledcích vzájemných jednání. Jistou samozřejmostí pochopitelně je, že výstavba větrných elektráren v katastru obce by pro ni představovala výhodu v podobě pravidelného příjmu do jejího rozpočtu,“ zněla jeho odpověď. Co společnost městu nabídne, nespecifikoval. Na otázku o jakou konkrétní částku by se mohlo pro Varnsdorf jednat, odpověděl, že výše je pro každou obec individuální, přičemž záleží zejména na větrném potenciálu dané lokality a dalších specifických podmínkách.