Starosti se zajištěním nestabilních skal v Děčíně nekončí. Sotva se podařilo zažehnat nebezpečí v oblasti Pastýřské stěny, muselo město nechat zpracovat projekt sanace svahů nad Drážďanskou ulicí. Průzkum odborníků z České geologické služby teď odhalil další rizika možného skalního řícení.
„Bohužel, je to tak. Posudek geologů upozorňuje na nestabilní pískovcové útvary v oblasti Jalůvčí. Jde v podstatě o dvě lokality, které bude třeba zařadit do pravidelného sledování a podle výsledků monitoringu by pak měli pověření odborníci navrhnout další postup zabezpečení skal,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí děčínského magistrátu Jiří Hykš.
Řícení balvanů hrozí ve svazích za nově postavenými domky na Jalůvčí, asi dvě stě metrů severně od tamní sjezdovky. Druhým nebezpečným místem je prostor mezi Jalůvčím a Bělou. „Obě lokality jsme zkontrolovali a zjištěné poznatky předali děčínskému magistrátu. Zaměřili jsme se zejména na prozkoumání jedné skály, která vzbuzuje obavy možného zřícení a následného poškození některých tamních domků,“ uvedl k dosavadním prohlídkám v rizikové lokalitě geolog Jiří Zvelebil.
Prvním doporučením odborníků bylo právě začlenění lokality do stávajícího systému sledování tamních geologických procesů. „Kromě toho jsme ale také přikročili k modelovým výpočtům, které nám napověděly, kam by se utržené části skály v případě zřícení až dostaly. Došli jsme k závěru, že ani balvany, které se zřítí do těch nejvzdálenějších míst, by neměly doputovat do těsné blízkosti tamních domků,“ poznamenal zástupce České geologické služby.
Určitým problémem je fakt, že ve spodní části dráhy možného řícení balvanů se vine cesta, kterou využívají lidé k procházkám. „Docela často vídám do těch míst chodit některé zdejší maminky i s dětmi. Pro ně by to mohlo být dost nebezpečné,“ potvrdil majitel rodinného domku na Jalůvčí Gustav Behina.
Právě na riziko padání tamních skal by měl včas upozornit monitorovací systém. „Tohle nebezpečí nechceme vůbec podceňovat, a proto se problémem také zabývají geologové,“ poznamenal šéf odboru životního prostředí děčínského magistrátu.
Trochu jiná situace nastala v prostoru mezi Jalůvčím a Bělou. Jeden z tamních masivů vykazuje nestabilitu, kterou potvrdila i následná kontrola geologů. „Zjistili jsme tam určité náznaky možného zřícení, a proto jsme doporučili odstranění skály v jižní části svahů Červeného vrchu,“ dodal geolog Jiří Zvelebil.