Do domu začalo zatékat, a tak musí zastupitelstvo urychleně jednat, aby zabránilo dalším škodám. Koncem měsíce května se proto již uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele pro urychlenou opravu střechy. Starosta Dolní Poustevny Miroslav Jemelka předpokládá, že zmíněná rekonstrukce si vyžádá nejméně půl milionu korun a zastupitelstvo tak čeká projednání příslušné rozpočtové změny.
Národní dům je také využíván jako městská jídelna a restaurace, oprava střechy se však nikterak nedotkne jejich chodu.