Zbytky jídel a zpracovávaných potravin z restaurací a kuchyní veřejného stravování musí končit ve speciálních nádobách.
Povinnost likvidovat takzvaný gastroodpad jiným způsobem, než byli a mnohde ještě stále jsou jeho původci zvyklí, ukládá nejen příslušný zákon, ale také Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje. „Stravovací podniky mají odpočátku roku za povinnost odděleně shromažďovat zbytky potravin a jídel, tedy biologicky rozložitelných odpadů. Ovšem podmínky pro plnění této povinnosti se podařilo vytvořit později, takže důslednější selekce těchto odpadů nastává až nyní,“ vysvětlil náměstek ředitele Technických služeb města Děčín Václav Svoboda.
Právě děčínská městská akciovka začala zajišťovat služby spojené s likvidací potravinářských zbytků. Zájemcům nabídla svoz speciálním přepravním vozidlem a zároveň na ukládání gastroodpadů poskytuje zvláštní nádoby s těsnícím víkem, které zabraňuje šíření zápachů.
„Už jsme uzavřeli dohody s několika restauracemi a také školními stravovnami. Předpokládám, že zájemců o nabízenou likvidaci zbytků jídel a zpracovávaných potravin bude přibývat,“ uvedla Monika Bejstová, která má v děčínských technických službách na starosti právě třídění odpadů.
Co se týče hospodaření s takzvaným gastroodpadem, začínají se podnikatelé v pohostinských službách chovat ke svému okolí ohleduplněji. Ale mají stále co napravovat.
„Stačí zajít do zadních traktů některých restaurací. V jedné takové můj známý pracoval jako kuchař. Když jsem za ním občas přišel, musel jsem si ucpávat nos. Z tamních popelnic se linul příšerný puch jen proto, že majitel té hospody nutil personál k vyhazování zbytků z kuchyně do běžného odpadu. Kamarád už z té restaurace odešel, takže už nemám takový přehled o tamní situaci. Ale myslím, že popelnice tam vším možným smrdí dál,“ popisoval svoji zkušenost s obtěžujícím zápachem Luboš Vyroubal.
Do nového systému likvidace zbytků jídel a potravin se začlenilo i střední odborné učiliště v Děčíně-Křešicích. „Musíme učinit povinnosti zákona zadost. Dříve jsme nejrůznější gastroodpad z naší kuchyně poskytovali k výkrmu hospodářských zvířat. Teď už to možné není, a tak jsme rádi využili nabídku děčínských technických služeb,“ uvedl šéf správy majetku učiliště.