Stavebníci rodinných domků v Děčíně už nemusí hradit náklady spojené s budováním potřebné infrastruktury jenom z vlastní kapsy. Na kanalizační přípojky, vybudování vodovodu, příjezdové komunikace a další složky inženýrských sítí mohou získat dotaci města.

Až 40% dotace

„Ta může dosahovat až čtyřicet procent celkových nákladů, ale s limitující maximální výší dvě stě padesát tisíc korun na jeden domek,“ vysvětlil k zásadám poskytování dotace děčínský primátor Vladislav Raška. Pomoc stavebníkům na svém posledním zasedání schválili děčínští zastupitelé.
Ze stanovených podmínek vyplývá, že účelovou dotaci může žadatel získat pouze v případě, že obdobný příspěvek nebo platbu neposkytuje pro výstavbu konkrétní inženýrské sítě její případný budoucí správce. Peníze zároveň nebude stavebník dostávat předem nebo v průběhu výstavby, ale až po skončené úspěšné kolaudaci. Dotace přitom není jakousi automatickou nárokovou záležitostí. Mohou o ni žádat držitelé stavebních povolení vydaných v letošním roce.
„Město podává pomocnou ruku stavebníkům, protože máme zájem na tom, aby si v případě shánění nového vlastního bydlení lidé v Děčíně rodinné domky stavěli a nestěhovali se kvůli tomu jinam,“ připomněl jeden z důvodů poskytování finanční podpory děčínský primátor Raška.
Zatím se nedá odhadnout, jak nabízená dotace města ovlivní další zájem o výstavbu domků právě na území Děčína.

Hypoteční úvěry

Do hry totiž vstupují i změny v poskytování hypotečních úvěrů, které se pro některé stavebníky stanou méně dostupné. A nejen to.
„V době, kdy jsem sám stavěl rodinný domek, bych takovou dotaci města na inženýrské sítě uvítal a myslím, že je to dobrá motivace i nyní. Určitá úskalí vidím ale jinde. Právě proto, že je složité získat ke stavbě parcelu s blízkou dostupností inženýrských sítí, snaží se mnozí lidé stavět na volných pozemcích, které leží v sousedství zahrad a podobně.
Jenže to jsou vesměs plochy, se kterými územní plán města pro výstavbu nepočítal. Proto poměrně dlouho trvá vyřízení stavebního povolení a dalších záležitostí, na což si mnozí stavebníci stěžují,“ připojil zkušenosti stavebníků děčínský projektant Gustav Behina.

Stavět chtějí

Podle složitosti terénu a dostupností nejbližších možných přípojek vydávají stavebníci za infrastrukturu řádově desítky tisíc i půl milionu korun.
„Stavební úřad v Děčíně vydal v loňském roce pro stavebníky na území Děčína devětadvacet povolení k zahájení výstavby rodinného domku. Stejný počet povolení získali i žadatelé z Ludvíkovic, Růžové, Arnoltic a dalších míst,“ uvedla mluvčí děčínského magistrátu Barbora Vechová.