V dlouholetém sporu o tomu, komu patří děčínská Střelnice, učinil zásadní rozhodnutí Vrchní soud v Praze. Rozhodl, že společenský dům patří městu Děčínu. Není tedy součástí prodávaného majetku zkrachovalé děčínské společnosti Desta.
„Věřím, že je to konečné rozhodnutí. Podobných verdiktů už totiž v minulosti padlo více. Několikrát soudy daly za pravdu naší žalobě, aby došlo k vyloučení domu z prodávaného majetku zkrachovalé firmy. Vzápětí ale anabáze pokračovala dalším odvoláním správce konkurzu a majetkový spor nebral konce. Nynější soudní verdikt je pro město velmi dobou zprávou,“ reagoval děčínský primátor Vladislav Raška.

Komplikace

Společenský dům město Děčín koupilo v roce 1997 od Desty za necelých sedmnáct milionů korun. Střelnici ale zkrachovalá firma zároveň dala jako zástavu pražské Pragobance proti poskytnutým úvěrům ve výši 320 milionů korun.
V rámci tehdejší dohody bylo ujednáno, že po úhradě poslední splátky městem dojde k výmazu zástavního práva. Pragobanka ale zkrachovala a půl roku před tím, než město zaplatilo poslední splátku, pohledávky banky koupila firma Quonex Group.
Ta ale zástavní právo nevymazala a o tento úkon ani nepožádal nikdo z tehdejšího vedení děčínské radnice.
„Musel jsem zahrnout Střelnici do prodávaného majetku. Tahle povinnost pro mě vyplývala ze zákona,“ vysvětlil správce konkurzní podstaty společnosti Desta Nova Narcis Tomášek. Uvedl, že o nynějším rozhodnutí Vrchního soudu bude co nejdříve informovat věřitelský výbor. Na něm budou záležet další kroky. „V úvahu přichází ještě dovolání k Nejvyššímu soudu. Nemohu ale předjímat, jestli takový návrh od věřitelského výboru vzejde, “ dodal Tomášek.
Děčín do postupných úprav svého kulturního a společenského domu a zlepšení jeho vybavenosti investoval okolo šedesáti milionů korun. „Navzdory všem předchozím soudním sporům a dohadům jsem vždy tvrdil, že město je nezpochybnitelným vlastníkem Střelnice. Včas uhradilo v určených splátkách dohodnutou finanční částku. Splnění všech těchto závazků také současné vedení radnice několikrát dostatečně prokázalo,“ připomněl primátor Vladislav Raška.
Kdyby Děčín majetkový spor prohrál, mohl by se o společenský dům ucházet jedině v dražbě, ve které by nejspíše skončil. Znamenalo by to, že by za objekt město muselo zaplatit dvakrát. Přitom Střelnice patří v Děčíně k nejvyužívanějším zařízením města. Konají se tam kulturní a společenské akce a také tam zasedají zastupitelé města.