Neoprávněnému užívání svých znaků a praporů se obce a města na Děčínsku bránit nemusí. Pokud o to firmy, občanská sdružení a v nejednom případě i jednotlivci požádají, dostávají od radnic k užití těchto symbolů souhlas.

Akce a propagace

„Naposledy to mohlo být před nějakými dvěma roky a vždy zvažujeme, v jaké souvislosti chce žadatel městský znak využít. Dosud to bylo vždy s nějakými jednorázovými akcemi, které se vázaly k propagačním a podobným materiálům,“ vysvětlil starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart. Za užití znaku radnice žádné poplatky nikdy neúčtovala.
Dvouocasý královský lev třímající ve svých spárech parmu – takové atributy už více než šest století vévodí městskému znaku Děčína. Ten se skví například i na stejnojmenné soukromé osobní lodi. „Neměl jsem s vyřízením svého požadavku na využití této symboliky sebemenší potíže. Souhlas jsem získal v poměrně krátké době,“ připomněl majitel plavidla Ivo Julák. Z informací děčínského magistrátu přitom vyplynulo, že souhlas k jednorázovému nebo dlouhodobějšímu užívání městského znaku už získalo několik desítek žadatelů.

Jsou i na dresech

Obec Těchlovice si zase musela poradit s poněkud atypickou záležitostí. „Chtěli jsme, aby na dresech našich mladých fotbalistů byl náš novodobý obecní znak. Dohoda s jeho zhotovitelem byla taková, že každé další užití mimo úřední potřeby by mělo být v souladu s ochranou autorských práv zpoplatněno. Pan heraldik se ale zachoval vstřícně a v tomto případě žádný honorář nepožadoval,“ uvedla starostka Jaroslava Hýlová. Byl to jeden z mála případů jiného využití znaku, než pro potřeby obce. Naproti tomu radnici v Merbolticích o užití symboliky obce nikdo nikdy nežádal. „Ani nevíme o tom, že by znak někdo používal bez vědomí obecního úřadu,“ poznamenala místostarostka Ladislava Víšková.
Souhlas k užití městského znaku především pro nejrůznější slavnostní a podobné akce dávaly v poslední době Šluknov, Jílové a další města v děčínském regionu. Vždy se tak dělo bez jakýchkoli poplatků. „Vesměs šlo o aktivity zároveň propagující i naše město,“ připomněl jílovský místostarosta Václav Zibner.

Trestný čin

Svévolné užití obecní či městské symboliky bez souhlasu místních samospráv by mohlo pro uživatele mít i nepříjemné následky. „Takové počínání by bylo možné kvalifikovat jako neoprávněné užívání cizí věci. Nešlo by o trestný čin, ale přestupek s hrozbou následné finanční sankce podle rozsahu zneužití této symboliky,“ vysvětlil děčínský právník Narcis Tomášek.