Do života Těchlovic a dalších obcí na pravém břehu Labe mezi Děčínem a Ústím bude příštích osmnáct měsíců výraznou měrou promlouvat rozsáhlá rekonstrukce tamní silnice. Ústecký kraj ji nechá obnovit za skoro sto šedesát milionů korun.
„Je to jedna z nejvýznamnějších oprav komunikací, které máme ve své správě. Protože jde o finančně náročnější akci, na kterou nemáme dost vlastních prostředků, budeme stavbu financovat z úvěru,“ vysvětlil ústecký hejtman Jiří Šulc.
Stavbu musí bez větších omezení provozu zvládnout společnost Stavby silnic a železnic.
„Veškeré práce tu budeme společně s dalšími dodavatelskými firmami zajišťovat za provozu. Pokud zde bude docházet k nějakým uzavírkám, tak to budou vždy jen částečné uzavírky. A to i v případě budování mostků, propustí a dalších doprovodných staveb,“ poznamenal hlavní stavbyvedoucí Roman Vildner.
Ke složitějším stavbám bude patřit také zárubní a opěrná zeď v Těchlovicích.
„Ty práce jsou tady naplánované na poměrně dlouhou dobu, takže to samozřejmě bude mít vliv nejen na zdejší dopravu, ale také to bude mít určité nepříznivé dopady na život našich obyvatel. Asi se budeme muset obrnit trpělivostí a těšit se na dokončení veškerých oprav. Zdejší vozovka takový rozsáhlejší zásah už potřebovala i vzhledem k předchozímu poničení při povodni před pěti lety,“ připomněla těchlovická starostka Jaroslava Hýlová.
Na nejrůznější nepředvídané těžkosti musejí být v souvislosti s povodněmi připraveni i pracovníci hlavního subdodavatele. „Třeba se tady objeví nějaké kaverny pod silnicí a další neočekávané problémy. Věřím ale, že se i s těmito složitostmi v průběhu rekonstrukce vypořádáme. Pokud se bude situace naopak vyvíjet příznivěji, chceme společně s generálním dodavatelem hledat cestu i ke zkrácení stanoveného termínu opravy,“ tvrdil ředitel děčínské společnosti SaM, Silnice a mosty, Dušan Drahoš.
Ústecký kraj převzal od státu do své správy více než čtyři tisíce kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Do zlepšení jejich stavu investuje každoročně stamiliony korun a kromě zahajované rekonstrukce na pravém břehu Labe pro nejbližší období počítá i s dalšími významnými opravami na Děčínsku.
„Pokud se bude situace vyvíjet podle našich představ, soustředíme se na obnovy, kterých se dovolávají obce na Šluknovsku. Samozřejmě bude záležet na tom, jestli se nám podaří získat potřebné peníze. Předpokládáme zahájení tamních oprav na jaře příštího roku. Zatím bych tenhle problém nechtěl nějak blíže specifikovat,“ bránil se jmenování konkrétních úseků ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Vladimír Macholda.
Výčet vozovek, na jejichž obnovu nebo definitivní dokončení oprav obce v severní části děčínského regionu netrpělivě čekají, je přitom více. „V první řadě bychom uvítali dokončení toho, co se rozdělalo v minulých letech. Jde zejména o silnici mezi Vilémovem a Horní Poustevnou, dále je to silniční spojka z Velkého Šenova do Mikulášovic a také komunikace ze Šluknova do Vilémova,“ hlásil šluknovský starosta Milan Kořínek.