V Českém Švýcarsku se návštěvníci národního parku budou častěji setkávat nejen s pracovníky tamní strážní služby, ale i s muži v policejních uniformách a s jejich čtyřnohými svěřenci. Na společných pochůzkách se zaměří nejen na dodržování návštěvního řádu parku, ale především na kontrolu výletníků.
„Získali jsme poznatky, že se z německé strany do naší republiky dostávají mnozí cizinci nelegálně právě přes území národního parku. Už při prvních společných kontrolách o uplynulém víkendu jsme těmto turistům, kteří překročili státní hranici mimo vymezené přechody a turistické stezky, uložili několik blokových pokut,“ uvedla mluvčí Cizinecké a pohraniční policie v Ústí nad Labem Eva Hauková.
Společné kontroly strážců parku a pohraničních policistů budou pokračovat i v dalším období. „Návštěvnost Českého Švýcarska stoupá zejména v době, kdy běžnému víkendovému volnu předcházejí nebo na ně navazují nejrůznější svátky. To se příliv turistů výrazně zvyšuje a s tímto náporem vzrůstá i riziko nejrůznějších problémů. Proto jsme také požádali o policejní spolupráci,“ vysvětlil zastupující šéf strážní služby národního parku Václav Nič.
Přítomnost policistů v národním parku má především preventivní charakter. Většina návštěvníků se v chráněném území chová k okolní přírodě ohleduplně a pokyny strážců parku respektuje. „Bohužel, setkáváme se ale i s takovými výletníky, kteří si myslí, že si v navštíveném území mohou dělat, co chtějí. Nerespektují zákazy vstupu do míst se zpřísněným režimem ochrany přírody a v nejednom případě nemají daleko od vulgárních slov až k hrozbě fyzického napadení,“ připomněl strážce parku.
Právě proto, že se takhle agresivně chovali i mnozí němečtí turisté, kteří se do parku dostávali přes zelenou hranici, požádala správa Českého Švýcarska o pomoc a spolupráci policii. „Policejní doprovod našich strážců se služebním psem budí přece jen více respektu a na pozoru se mají i ti návštěvníci, kteří by se jinak chovali třeba dost neurvale,“ poznamenal mluvčí národního parku Antonín Votápek. Zároveň ale zdůraznil, že zavedení společných hlídek s policisty nemusí převážnou většinu ukázněných návštěvníků Českého Švýcarska nikterak znepokojovat. Je to právě pro zajištění jejich klidu a pořádku v parku.
Během letní turistické sezóny strážní službu o víkendech posílí i zaměstnanci z dalších úseků správy národního parku a ochránci přírody v tomto směru spolupracují i s kolegy z národního parku Saské Švýcarsko. V současné době mezi pravidelně sledované lokality patří také místa, kde hnízdí sokol stěhovavý.