Na tom by nebylo nic divného, kdyby za tímto počinem nestála scientologická církev. Ta totiž sdružení založila a pochopitelně jej i financuje. Je dlužno připomenout i to, že scientologickou církev mnozí odborníci na problematiku nových náboženských směrů považují za sektu. „Podobná kampaň vyžaduje jak odbornost, tak i čisté úmysly. Ani o jediném nejsem v případě této akce přesvědčen,“ uvedl Aleš Opatrný ze Společnosti pro studium náboženských sekt a vedoucí katedry pastorálních oborů na Univerztě Karlově v Praze.
Právě o odbornosti tiskových materiálů lze pochybovat. Podle Ivana Doudy, spoluzakladatele nadace Drop In, jsou některé informace zcela mylné. „Členové sdružení se pod zástěrkou protidrogového programu snaží zviditelnit a zneužít pochopitelné úzkosti lidí, zejména rodičů,“ uvedl Douda. Dodal, že kampaň má ryze manipulativní a reklamní charakter, který má sdružení, potažmo celé sektě přinést popularitu. Podle Doudy je například informační leták o marihuaně plný mýtů, polopravd a zcela nepodložených informací, ač se opírá o údajné americké odborníky. „Neexistuje žádný výzkum, který by potvrdil například to, že u kuřáků marihuany je riziko onemocnění rakovinou pět až desetkrát horší než u kuřáků cigaret, nebo že marihuana deformuje sperma,“ vysvětlil Douda. Dodal, že démonizace drog rozhodně není tou správnou cestou, jak vést primární prevenci.
O neodbornosti svědčí také fakt, že na materiálech, které sdružení po tisících rozdává v ulicích, se nepodílel jediný expert na tuto problematiku. Podle Zuzany Leové ze sdružení Řekni drogám NE – Řekni ANO životu je vše v pořádku a o jejich materiály mají údajně zájem i K–Centra a dokonce si je prý vyžádali i pracovníci Drop In. „Pokud někdo z mých kolegů o letáky a brožury požádal, tak jen z důvodu, aby demonstroval, jak nemá vypadat protidrogová prevence,“ uzavřel Douda.