Stovky starých dopravních značek za nové musí vyměnit na svých místních komunikacích obce a města děčínského regionu. Této povinnosti by se radnice měly zhostit do konce letošního roku. Je ale zřejmé, že se jim to ve většině případů nepodaří.
„Už před časem došlo ke zpřísnění pravidel provozu na pozemních komunikacích i sankcí stanovených za jejich porušování. Ministerstva dopravy a vnitra a jejich orgány chtějí zajistit, aby dopravní značení co nejlépe odpovídalo skutečné situaci. Proto stanovily požadavek výměny nevyhovujících značek. Bohužel, na komunikacích vídáme stále dost takových, které nesplňují zadané technické podmínky,“ připojil zkušenost ze silnic v regionu šéf děčínského dopravního inspektorátu Policie ČR Martin Votrubec.
Především na vesnicích a v mnohých menších obcích jsou značky, které už rezivějí, nejsou čitelné a nebo neodpovídají stanoveným požadavkům dopravního značení svojí velikostí nebo provedením. „O povinnosti zajistit jejich výměnu dobře víme. Máme takových značek v různém stavu na území naší obce asi dvanáct. Jenže každá nová s reflexní vrstvou vyjde asi na tři a půl tisíce a potřebné peníze na tyto účely prostě v rozpočtu nemáme,“ tvrdila starostka Merboltic Hana Kučerová. Podobně reagovala i starostka Růžové Helena Křížková nebo i někteří pracovníci obecních a městských úřadů v dalších místech.
Příznivější je situace v samotném Děčíně. „V průběhu několika posledních let jsme za starší nebo poničené pořizovali vesměs nové reflexní značky. Takže s tím bychom problémy mít neměli. Bohužel, město musí stále zbytečně vynakládat ročně až půl milionu korun na obměnu dopravního značení kvůli řádění vandalů a nebo také proto, že mnohé značky mizí ze svých stanovišť úplně,“ reagovala vedoucí oddělení silníčního, správního a dopravního úřadu děčínského magistrátu Jana Kohoutová.
Značky se ztrácejí i v případech, kdy stanovují přechodná omezení změn v režimu dopravního provozu. „Třeba jde o dočasný zákaz vjezdu nebo parkování kvůli nějaké investiční akci či z dalších důvodů. Umístěná přenosná značka v nejednom případě zmizí už do druhého dne. Musíme tam instalovat novou a situace se někdy opakuje i vícekrát,“ dodala Jana Kohoutová. Každoročně tak musí dojít na děčínských komunikacích k výměně několika desítek značek. Některé z nich poničí při nehodách i samotní motoristé.