Se studií, která řeší budoucí využití děčínského podzámčí, se už brzy seznámí zastupitelé města. Koncem června pak budou rozhodovat o tom, jestli se tam má vrátit povodní v roce 2002 poničené koupaliště a nebo v daném místě dojde jen k parkovým či jiným úpravám. Zpracováním dokumentu město pověřilo odborníky z Výzkumního ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích.
„Předpokládám, že na počátku června budeme mít objednanou studii k dispozici,“ uvedl děčínský primátor Vladislav Raška. Připomněl, že o budoucnosti děčínského podzámčí není zatím rozhodnuto.
Mnozí horují pro obnovu bazénů a zachování možnosti koupání, další lidé zase jednoznačně chtějí v daném prostoru pouze upravený park. Střet těchto názorů byl zřejmý i na únorovém setkání představitelů města s obyvateli Děčína. K nastolenému tématu se tehdy vyjadřovali především zpracovatelé studie z průhonického výzkumného ústavu.
„Děčín je architektonicky zajímavou oblastí, která nabízí všechny předpoklady k rozvoji moderního města. Právě oblast podzámčí je lokalitou, která by měla tyto děčínské přednosti následnými úpravami znásobit,“ zdůraznil už při zadání studie architekt Josef Bujárek.
Ze strany opozičních zastupitelů se přitom ozývají výtky, že Občanská demokratická strana slibovala ve svém volebním programu obnovu koupaliště. „Možná by byla hloupost trvat na té podobě, v jaké se nacházel plavecký areál před povodní. Nicméně nějakou možnost koupání by tam město opět mělo vytvořit. Pokud nová studie takové řešení nabízet nebude, nemám důvod, abych pro takový návrh zvedal ruku. Občanští demokraté, kteří stojí v čele města, by si pak měli uvědomit, že se dopustili podvodu na voličích,“ nechal se slyšet sociálně demokratický zastupitel Jaroslav Foldyna.
Zastánci pouze parkových úprav zase aktuálně odkazují na internetové stránky www.zamekdecin.cz. „Zájemci se tam dozvědí informace o historických a botanických zajímavostech děčínského podzámčí, jsou tam i aktuality k současné debatě o osudu Mariánské louky,“ uvedl Otto Chmelík z Iniciativy pro děčínský zámek. Pouze parkové úpravy s dílčím využitím tamních termálních zdrojů vody si přeje i Valdemar Grešík, který byl do zastupitelstva zvolený z uskupení Volba pro město. „Je to nejpřirozenější možné uspořádání tamní lokality,“ tvrdil.
V původních odhadech se náklady na obnovu koupaliště pohybovaly v částce skoro dvě stě milionů korun. „Přitom v těchto odhadech nefigurovaly náklady na záchranný archeologický průzkum. To by představovalo další desítky milionů korun. Budu proto hlasovat pro parkové úpravy,“ vzkázal děčínský radní a zastupitel za ODS Milan Franc.