Své funkce se ujme prvního června. Rozhodla tak rada města po projednání výsledků výběrového řízení vyhlášeného na obsazení ředitelského postu. „Přihlásilo se deset uchazečů, z nichž dva nesplňovali daná kritéria a proto byli jejich přihlášky z výběrového řízení vyloučeny. Mezi zbývajícími osmi uchazeči dosáhl pan Bayer nejlepšího hodnocení,“ vysvětlil děčínský primátor Vladislav Raška. Město Děčín zřídilo novou příspěvkovou organizaci především kvůli zajištění provozu plaveckého areálu. Úvahy směřují k tomu, že by tato organizace spravovala i další sportovní zařázení v majetku města.