Návštěvníky přilákaly ukázky toho nejlepšího z celoroční činnosti využití volného času a práce školních družin, školních klubů, CVČ, DDM a neziskových sdružení pracujících sdětmi a mládeží, sdružení děčínská a spolupracujících subjektů v příhraničním Sasku.

Vrámci Bambiriády probíhalo spousta doprovodných akcí již vprůběhu týdne, vsobotu se uskutečnila také Bambiriádní Mazlíčkyáda. Děti se mohly se svými pejsky zúčastnit soutěží o ceny. Velká účast podpořila také pejsky z Děčínského Městského útulku.