Také o letošních prázdninách do Labských pískovců a národního parku České Švýcarsko zamíří mnozí středoškoláci a vysokoškoláci z nejrůznějších míst republiky. Na chráněná území se vydávají nejen proto, aby mohli do svých diplomových a jiných studijních prací promítnout znalosti získané v terénu. Často totiž také pomáhají zvládnout některé úklidové a další práce.
„Počet těchto pracovních a studijních stáží se u nás každoročně pohybuje od dvaceti do padesáti. Záleží na požadavcích jednotlivých škol, které potřebují zajistit praxe pro všechny studenty. Ti mají během své přípravy na zvolené povolání povinnost seznámit se s odbornou činností v lesnictví, zemědělství nebo na úseku samotné ochrany přírody,“ vysvětlil Petr Bauer z děčínské správy chráněné krajinné oblasti.
Studenti ale nepoznávají jen „úřadování“, které spočívá například ve zpracování inventarizačních a dalších administrativně správních přehledů. Nevyhnou se ani manuelní práci. Týká se to například kosení luk a následného odstraňování biomasy nebo se během praxe podílejí na úklidu některých vodních toků a odstraňování tamního nepořádku. Děje se tak i ve spolupráci se správci toků.
„Mnozí studenti k nám na praxi přicházejí už v průběhu května a června. Zajistit jim požadovanou praxi není zrovna jednoduchou záležitostí. Záleží nejen na zájmu samotných praktikantů, ale i našich personálních a technických možnostech. Musíme se postarat o jejich dopravu na určená místa a také pro svoji praxi potřebují třeba počítače nebo jinou vybavenost. To se někdy neobejde bez komplikací,“ poznamenal mluvčí národního parku České Švýcarsko Antonín Votápek.
Zatímco někteří středoškoláci a vysokoškoláci se po absolvování praxe o další osud chráněných území na Děčínsku už příliš mnoho nezajímali, jsou i mladí odborníci, se kterými ochránci přírody nadále spolupracují. „Do Labských pískovců se rád vracím, protože mám na tuto krajinu pěkné vzpomínky a začal jsem se tady zajímat i o některé specifické problémy. Teď už na Děčínsko vozím své studenty,“ připomněl vysokoškolský asistent katedry ekologie a životního prostředí České zemědělské univerzity Aleš Vorel.