Zatím není stále jasné, jestli budou motoristé moci jezdit po silnici v Benešovské ulici v Děčíně rychleji, než dosud. Už před několika měsíci požádal magistrát dopravní policii o vyjádření k navrhovanému zvýšení dovolené rychlosti ze stávajících padesáti na sedmdesát kilometrů.
„Jde o úseky od sjezdu z Nového mostu po křižovatku v Krokově ulici a dále o komunikaci od křižovatky u střední zemědělské školy na Libverdě po první obytný dům v Horních Březinách,“ vysvětlil děčínský primátor Vladislav Raška. Smyslem projednávaného zvýšení rychlosti je plynulost dopravy. „Jsou i další místa, kde padesátikilometrová rychlost provoz zbytečně zdržuje,“ dodal primátor.
Podle dopravní policie oba zmiňované úseky figurují mezi nebezpečnými komunikacemi. „Pokud by mělo dojít ke zvýšení rychlosti na sedmdesát kilometrů, musí tomu odpovídat i stavebně technické řešení všech tamních komunikačních propojení a dopravních značení,“ vysvětlil šéf děčínského dopravního inspektorátu Martin Votrubec.
Dopravní policie proto zatím své konečné stanovisko k navrhované změně sdělí až poté, kdy magistrát předloží odborný dopravní posudek.
„Už jsme o jeho zpracování požádali. Studii, která zhodnotí všechna možná úskalí při zvýšení rychlosti na Benešovské ulici, zhotoví Centrum dopravního výzkumu Praha. Zatím tento dokument ještě k dispozici nemáme,“ uvedla vedoucí oddělení dopravy děčínského magistrátu Jana Kohoutová.
Ani zamítavé stanovisko policie nemusí být podle právního výkladu pro město zavazující. Magistrát tak může o zvýšení rychlosti rozhodnout i přes to, že k tomu dopravní policisté doporučení nedají. „Mohou pak ale nastat nehody, při jejichž vyšetřování vyjde najevo, že k nim došlo v důsledku povelené vyšší rychlosti. Pak odpovědnost do jisté míry padá na hlavu toho, kdo o tom rozhodl,“ připomněl šéf děčínské dopravní policie.
Povolení rychlejšího průjezdu aut v oblasti Libverdy se obává vedení tamní střední zahradnické školy. „Naopak jsme žádali o to, aby zde došlo ke zřízení světelné signalizace, která by našim žákům umožňovala bezpečný přechod. Část výuky jsme přesunuli do budovy bývalé stanice mladých přírodovědců a každý přesun studentů je spojený s rizikem, že tady dojde k nějakému neštěstí,“ argumentoval už dříve ředitel školy Libor Kunte.
„Zatím nelze předjímat , jaké bude k nastolenému problému vyjádření odborníků ve zpracovávané studii. Rozhodnout o zvýšení rychlosti i přes to, že by k tomu nedali doporučení odborníci z dopravního výzkumu, ani policie, by ale bylo přinejmenším riskantním krokem,“ dodal vedoucí odboru správních činností a živnostenský úřad děčínského magistrátu Oldřich Tomášek.