Proměny k lepšímu se podařilo dosáhnout díky skoro dvousettisícovému příspěvku z Nadace ČEZ.
„Do našeho předškolní zařízení dochází téměř osmdesát dětí a mají k dispozici pouze jednu šatnu. Proto jsme věnované peníze využili k barevnostnímu odlišení jednotlivých částí. Děti jsou rozdělené na koťátka, berušky a sluníčka. Tomu také odpovídá rozlišení jednotlivých skříněk. Usnadňuje to orientaci dětem i samotným rodičům,“ vysvětlila ředitelka českokamenické mateřské školy Hana Zajíčková.