O výsledcích informoval místní půlměsíčník Vikýř. „Spolu se zástupci města bylo pečlivě vybráno devět témat, která patří v Krásné Lípě k nejdiskutovanějším. A cílem pouliční ankety bylo zjistit, které z témat považují obyvatelé města za skutečně nejvýznamnější,“ řekl organizátor ankety Michal Pondělíček.
Anketa poslouží i dále. K vybraným tématům se ve městě uspořádají společné diskuzní a plánovací akce a vzniknou i pracovní skupiny.