Případů zanedbaných nebo týraných zvířat je stále více. Potvrdila to vedoucí oddělení ochrany přírody, zemědělství a lesního hospodářství Naděžda Moučková. „Dříve jsme řešili spíše porušení zákona o zabezpečení zvířat, dnes se bohužel častěji zabýváme jejich zanedbáním a týráním,“ sdělila. Dodala, že v průměru dostává oddělení a veterinární správa týdně dva podněty k šetření.
Krajská veterinární správa uzavřela tento měsic případ z Malé Veleně. Majitelka dvou psů Jana Musílková držela obě zvířata v naprosto nevyhovujících podmínkách. „Psi byli uvázáni na řetězu v dřevěné kůlně plné výkalů, navíc byli zcela vyhublí,“ uvedl veterinář a mluvčí Petr Pilous. Dodal, že chovatelka byla už v minulosti kvůli stejnému porušení zákona šetřena. „Navrhli jsme obci odejmutí zvířat, v naší kompetenci tato možnost zatím není,“ vysvětlil. Ojedinělé ale nejsou ani případy týrání hospodářských zvířat. „Tady se většinou jedná o špatnou výživu,“ doplnil Pilous. To by ale mohla změnit novela zákona o týrání zvířat, která přináší novou sankci – propadnutí týraného zvířete. Zvíře by se stalo majetkem obce a po nabytí právní moci rozhodnutí bylo prodáno či darováno osobě, která zajistí zvířeti řádnou péči.