Sváteční víkend prožívali obyvatelé Jetřichovic a okolních obcí, ale i bývalí němečtí rodáci. Více než dvě stě lidí se sešlo u jetřichovického kostela sv. Jana Nepomuckého, v jehož věži od soboty společně se stávajícím pět století starým zvonem vyzvání i zvon nový. Je zasvěcený svaté Anně a nese i její jméno. Důležité role světitele se ujal generální vikář litoměřické diecéze Karel Havelka, který celebroval i následnou mši svatou.
„Myslím, že nejen pro zdejší věřící, ale i mnohé další obyvatele to byla mimořádně slavnostní událost. Náklady na zvon přesáhnou půl milionu korun a podstatnou část nákladů zaplatíme z výtěžku dobročinné sbírky,“ uvedl správce farnosti Marcel Hrubý.
Deset tisíc euro na pořízení zvonu věnovala německá lékařka žijící v Mnichově. Hlavní pohnutkou k tomu, že darovala tak značnou částku na pořízení zvonu bylo to, že její babička pocházela právě z Jetřichovic. Sto tisíc korun dal Česko-německý fond budoucnosti a vstřícní byli i místní dárci.
„Sbírka i nadále pokračuje, ale když jsme obcházeli domy a chalupy s kasičkou, prakticky všichni přispěli. Někdo dal stokorunu, ale našli se také dárci, kteří byli i podstatně štědřejší. Máme z toho samozřejmě velkou radost a patří jim dík,“ vzkázal Marcel Hrubý.