Nedokončený evangelický kostel v Dolní Poustevně čeká nové využití. Má tam vzniknout jakési centrum setkávání se širší spádovou působností pro okolní obce Šluknovského výběžku i obyvatele sousedního saského městečka Sebnitz.
„Němečtí evangelíci svůj svatostánek už nestihli dokončit, práce se tam zastavily těsně před začátkem druhé světové války, v roce 1938. Zůstala tak hrubá stavba, která přešla do majetku města. Nechceme objekt ponechat dalšímu osudu bez využití a proto se zrodil i nápad na přestavbu ve víceúčelové zařízení,“ vysvětlil starosta Miroslav Jemelka.
Už před časem město nechalo na nedokončeném svatostánku opravit střechu. Asi před třemi roky žádala Dolní Poustevna o dotaci z programu evropské přeshraniční spolupráce Interreg. „Ten projekt byl na dobré cestě, ale nakonec jsme své snažení tehdy vzdali, protože z vlastního rozpočtu bychom museli vynaložit více peněz, než jsme předpokládali a než jsme si mohli dovolit,“ dodal starosta.

Oživili plány

Dolnopoustevenští teď své plány zase oživili. Seznámili s nimi i partnerskou radnici v Sebnitz. „Myšlenku na dostavbu kostelíka a nové využití objektu vítám. Myslím, že je to dobrý nápad. Jakou měrou se do tohoto projektu zapojíme, o tom musí rozhodnout naši zastupitelé. Osobně ale věřím, že je to příležitost k další vzájemné spolupráci,“ vzkázal starosta městečka na česko-saské hranici Micke Rücke.

Dotace z Unie

Na zamýšlenou přestavbu, která si má pekel stávajících odhadů vyžádal asi patnáct milionů korun, už bylo vydáno stavební povolení a Dolní Poustevna hledá nové možnosti, kde na vybudování centra setkávání získat potřebné peníze. „Pozornost upíráme zase především k evropským dotačním zdrojům, ale i k dalším fondům,“ připomněl dolnopoustevenský starosta.
Definitivní plány budoucího využití nedokončeného svatostánku evangelíků se sice ještě mohou průběžně měnit, ale rámcové představy jsou jasné. Mají tam vzniknout prostory pro pořádání nejrůznějších koncertů, výstav a pořádání dalších společenských a kulturních akcí pro české i německé návštěvníky. Počítá se tam i s vybudováním obřadní síně.
„Myslím, že je to pro tyto účely důstojné místo. Ostatně, jeden obřad se tam již uskutečnil. Novomanžele jsem oddával ale venku před kostelem,“ dodal starosta Miroslav Jemelka.
Uvedení projektu v život by uvítali i lidé, kteří v Dolní Poustevně nežijí. „Myslím, že by to bylo skvělé zařízení. Těch příležitostí ke kulturnímu a dalšímu vyžití tady příliš mnoho není a takové centrum by určitě přineslo oživení,“ poznamenala Monika Lampová z agentury Pondělí.