Právě proto zajistilo akreditovaný rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže. Lektorem kurzu byl David Rozbroj a místem výuky bývalá škola na Sněžné. „Účastnící kromě hodin nácviků masáže museli zvládnout také anatomii, z které skládali v závěru kurzu zkoušku. Druhou známku získali z hygieny a třetí z praktické části, tedy z masírování,“ řekla manažerka projektu Hana Volfová. Dodala, že pět účastníků splnilo náročné zkoušky a odneslo si Osvědčení. Na základě tohoto osvědčení tak absolventi rekvalifikace mohou poskytovat masáže na novém pracovišti centra služeb, ale také jim nic nebrání založit si vlastní živnost.