Pacienti na Děčínsku zatím nevyužívají možnosti nahlédnout do své zdravotní dokumentace, i když jim to od května umožňuje novela zákona o péči o zdraví lidu. Kromě nahlédnutí do své zdravotní karty si může pacient také pořídit kopie. „Zatím mne o to nikdo z mých pacientů nepožádal,“ uvedla lékařka Anna Briestenská, náměstkyně ředitele děčínské nemocnice. Dodala, že pacient má rozhodně právo na informace o svém zdraví, ale i toto může být dvousečná zbraň. „V případě závažných onemocnění, jakou je například rakovina, pacientovi sdělujeme jeho stav opatrně a podstatně jemnější formou, kdežto ve zdravotní dokumentaci je diagnóza popsána pro něj mnohdy velice tvrdě a nelítostně,“ vysvětlila lékařka. Také se ale domnívá, že labilnější pacienti i přes novelizaci zákona na nahlédnutí do své karty trvat nebudou. Ani z toho, že by byli lékaři zdržováni výkladem odborných výrazů, kterým pacienti při nahlédnutí do dokumentace nerozumí, nemá obavy. „Možná to bude drobné zdržení, ale jsem rozhodně pro to, aby byl pacient, bude-li pochopitelně chtít, maximálně a podrobně informován,“ doplnila.
Ani pacienti děčínské praktické lékařky Aleny Charouzové nemají zatím o nahlédnutí do své zdravotní dokumentace zájem. „Myslím, že tato možnost má smysl zejména pro lidi, kteří buď nemají ke svému lékaři důvěru nebo ve sporném případě,“ uvedla lékařka. Dodala, že pacienty informuje o všech úkonech. Také ona si myslí, že pacienti, kteří se v podstatě bojí pravdy o svém zdravotním stavu, nebudou této možnosti využívat.
Rumburský chirurg Josef Říha tvrdí, že pokud měl pacient zájem, byl informován vždy. „U závažných onemocnění je ale třeba sdělovat pravdu velice šetrně, většinou ji však pacienti slyšet nechtějí,“ uvedl lékař. Nicméně souhlasí s tím, aby byl pacient o svém stavu podrobně informován a případné vysvětlování odborných termínů nepovažuje za problém. „Jediné, co zdržuje lékaře, je administrativa, nikoliv pacient,“ dodal Říha.