Na necitlivé prořezání lip na cestě u šenovského hřbitova upozornili místní občané. Podle nich byl zásah do korun stromů zbytečně drastický. „Nikomu přece nepřekážely, ani nikoho neohrožovaly, je to bezohlednost a vandalství,“ rozčilovala se obyvatelka Velkého Šenova Marta Hronová.
Opačného názoru jsou ale představitelé obce. „Před dvěmi lety jsme ořezávali první část aleje, kdy u některých stromů dokonce hrozilo rozlomení. Letos jsme pokračovali v druhé části, aby byla alej ucelená,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí a výstavby Světla Pánková. Dodala, že místní lidé měli spoustu času proti prořezávání lip vznést námitky. „Návrh se projednával na obecním zastupitelstvu a zápis visel na veřejné nástěnce a psali jsme o úmyslu lípy prořezat dokonce do našich místních novin. Občané byli informováni včas, ale nikdo se neozval,“ doplnila Pánková.
Uznala ale, že lidé vždycky zásah do zeleně, zejména týká-li se vzrostlých stromů, těžce nesou. „Estetické hledisko může každý vnímat jinak, ale z našeho úřednického to bylo správně,“ řekla vedoucí odboru. Prořezávání podle ní se ale provádělo citlivě a pod dohledem odborníka. „Stromy prořezávali hasiči pod dozorem lesního hospodáře,“ řekla Pánková. Její slova potvrdil také místostarosta obce Miloš Růžička. „Stromy bylo nutné prořezat, protože jejich koruny do sebe vzájemně prorůstaly,“ vysvětlil.
S nimi ale nesouhlasí Lukáš Blažej ze správy CHKO Labské pískovce. „Jedná se o zcela laickou a razantní redukci koruny, typickou pro neodborné a nekvalifikované firmy, nikoliv o zdravotní zásah,“uvedl. Dodal, že pokud rostou stromy mimo obec, jako v tomto případě, byl zásah v takovém rozsahu zcela zbytečný. Navíc stromům vzájemný dotek korun nevadí. „K vážnému ohrožení této skupiny stromů sice nedošlo, lípy za několik let zase obrostou, ale jejich estetický význam bude minimální,“ doplnil.