Kromě vzájemných výměnných pobytů, zaměřených na zdokonalení v anglickém nebo německém jazyce se podíleli také na úpravách zeleně ve vymezených částí Pastýřské stěny. Převážně šlo o odstranění přestárlých dřevin a výsadbu nových porostů.
„Myslím, že jsme se dokázali svěřeného úkolu se ctí zhostit a samozřejmě máme radost z toho, že upravené prostranství v nejbližším okolí výletní restaurace bude naší zásluhou i přičiněním našich přátel z Nizozemí vypadat lépe než dosud,“ uvedla Alexandra Lapková, která projekt představila na včerejším hodnotícím setkání v prostorách děčínského magistrátu.