Některé firmy na Děčínsku porušují Zákoník práce. Svědčí o tom stížnosti zaměstnanců, které šetřil v loňském roce Státní úřad inspekce práce.
Z celkového počtu tří set čtyřiceti pěti stížností, které řešili pracovníci SÚIP na severu Čech, na Děčínsko připadá čtyřicet dva. „Z výsledků analýzy vyplývá, že se nejčastěji objevují podněty týkající se nedodržení zákonných norem, které se týkají odměňování zaměstnanců, uzavírání, změn nebo ukončení pracovního poměru. Také jsme se zabývaly podněty, které upozorňovaly na nedodržování pracovní doby a doby odpočinku,“ sdělila tisková mluvčí SÚIP Ivona Foltisová. Některá porušení, která jsou podložena písemnou dokumentací, se dokazují snadno. „Ale například u diskriminace či sexuálního obtěžování, je již dokazování obtížnější,“ vysvětlila mluvčí. Dodala, že k porušování předpisů dochází daleko častěji u menších firem. Tuto skutečnost ovlivňuje údajně to, že si mnozí zaměstnavatelé v malých firmách vedou agendu sami. „Soustřeďují se především na svou živnost a na to udržet se na trhu, pracovněprávní záležitosti pro ně pak nebývají až tak důležité,“ vysvětlila Foltisová. Větší firmy většinou zřizují samostatný personální úsek, který má lepší zázemí.
Sankce za porušování zákoníku práce se mohou vyšplhat až na dva miliony. „Inspektor ale samozřejmě přihlíží k poměrům subjektu, k závažnosti přestupku a k jeho následkům,“ doplnila mluvčí.