Sdružení to zveřejnila na svých internetových stránkách. Uvádějí, že důvodem odstoupení byl dopis ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Ministr Pavlu Vrchovi mj. sděluje: „Zákon sice soudci výslovně nezakazuje být členem např. občanského sdružení, kvalita tohoto členství však již zákonem regulována je. Znamená to tedy, že soudce by, pokud již je členem určitého sdružení, měl vystupovat pouze jako řadový člen a neměl by již jednat za sdružení na veřejnosti jakožto jeho mluvčí či představitel. Problematické se jeví i poskytování právních služeb pro sdružení, neboť se soudce vystavuje nebezpečí, že zájmy, které prosazuje, se mohou stát příčinou sporů, ať již mimosoudních či soudních. Soudce by tak byl přímo či nepřímo tzv. vtahován do konfliktních situací, případně řešených jinými soudci, což by mohlo ohrozit důvěru v nezávislost a nestrannost soudcovské funkce. Domnívám se, že aktivity soudce pro občanské sdružení se vylučují s požadavkem nezávislosti a nestrannosti a soudce by takové aktivity provozovat neměl. Soudce ve svém osobním životě se musí zdržet určitého jednání, byť chrání své osobní, vlastnické zájmy a jedná v dobré víře, pokud se toto jednání jeví jako potencionálně kolidující s požadavky nezávislosti, nestrannosti a ochrany soudcovské autority a důstojnosti. Ve svém občanském životě musí být obezřetný, vést bezúhonný a střízlivý život. Chápu Vaši nelehkou situaci, která se Vás bytostně dotýká, nicméně s ohledem na výše uvedené Vám, vážený pane doktore, doporučuji zvážení svých osobních aktivit a jejich uvedení do souladu se zákonem o soudech a soudcích..“
Pavel Vrcha proslul coby předseda sdružení, který podal žalobu na primátora Vladislava Rašku za to, že mu znehodnotil majetek tím, že jedná o přivavěděči. Přitom jeho výstavba v místech, kde dnes vede železnice z Děčína do Oldřichova u Duchcova, je v rovině úvah.