Řidiči kamionů a dalších nákladních aut s nosností nad tři a půl tuny budou mít průjezd Děčínem komplikovanější. Dopravní značky je nepustí na vymezený úsek Teplické ulice, kde bude až do léta pokračovat oprava kanalizačního sběrače.
Nutnost přikročit tam k některým dopravním omezením si vynutily stísněné podmínky momentální fáze výkopových prací. „Volný průjezdní pruh je poměrně úzký a vjezdy nákladních aut tam dopravní situaci ještě ztěžují,“ připomněl radní Ústeckého kraje a děčínský zastupitel Milan Franc.
Předpokládaným harmonogramem postupu prací na Teplické se zabývala i nedávná schůzka zástupců města, Ředitelství silnic a dálnic coby investora, zhotovitele stavby, Policie ČR a dalších zainteresovaných složek. Právě z tohoto jednání vzešel mimo jiné také podnět k omezení průjezdnosti nákladních aut.
„Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu už stanovil přechodnou úpravu povozu na dotčených komunikacích pro odklon kamionové dopravy ze silnice číslo třináct. Odklon se týká všech nákladních vozidel nad tři a půl tuny mimo dopravní obsluhy a to obousměrnou uzavírkou Teplické ulice od křižovatky s Rudolfovou až po křižovatku s Pivovarskou ulicí,“ vysvětlil František Janačík z oddělení tiskových informací kanceláře hejtmana Ústeckého kraje. Připomněl, že řidiče by na odklon mělo upozorňovat dopravní značení už na křižovatce u Chlumce na příjezdu od Ústí nad Labem a na výjezdech z dálnice D8 u Knínic a v opačném směru na Novém mostě a křižovatce I/62 v Děčíně.
Postup rekonstrukčních prací ve vymezeném úseku Teplické ulice nečekaně pozdržel loňský sesuv svahu pod silnicí na Škrabky. Bylo nutné hledat do jisté míry kompromisní řešení, jak zajistit obnovu opěrné zdi svahu a zároveň ještě více nezkomplikovat tamní situaci. Proto dochází i k následnému dopravnímu omezení.
„Při stávajícím průjezdu těžkých nákladních aut dochází v dané lokalitě k silným otřesům v podzemí, kde neleží jen kanalizační sběrač, ale i další inženýrské sítě, kterým je třeba se vyhnout. Pro naše pracovníky není tahle situace při výkopových pracích dobrá,“ poznamenal ředitel dodavatelské stavební firmy Vladislav Milerský.
K umístění omezujících dopravních značek na vymezených místech by mělo dojít co nejdříve. „Pak budou na dodržování zákazu vjezdu dohlížet i naši policisté a totéž bude platit i v případě našich ústeckých kolegů,“ tvrdil šéf děčínského dopravního inspektorátu Policie ČR Martin Votrubec.