Motoristé v Děčíně se dopravních komplikací nezbaví ani po dokončení rekonstrukce kanalizační sítě a následných vynucených úprav vozovky v Teplické ulici. Sotva tamní práce skončí, bude se schylovat k dalším omezením. Vynutí si je pokračující obnova Nového mostu. Stavbaři by se tam měli po dřívějším přerušení prací vyvolaném nedostatkem potřebných peněz vrátit ještě letos.
„Rozpočtové náklady na pravobřežní estakádu děčínského mostu dosahují třísetmilionové výše. K dispozici zatím máme třiadvacet milionů z vlastních prostředků. Třiašedesát milionů požadujeme z evropských unijních fondů, ale tuto dotaci ještě zatím nemáme potvrzenou,“ vysvětlil ředitel chomutovské správy Ředitelství silnic a dálnic Renné Komínek.
I přes určitou nevyjasněnost financování počáteční etapy prací připravuje investor výběrové řízení na zhotovitele prací. Podle zatímních předpokladů se s jejich zahájením počítá koncem léta. Samotné dokončení rekonstrukce by pak trvalo zhruba tři roky.
„Je to poměrně dlouhá doba, kterou si vynucuje nejen rozsah vynucených zásahů, ale takovéto rozložení stavby do několika etap je dáno i finančními možnostmi státu,“ upřesnil ředitel Komínek. Hlavním důvodem opravy mostu jsou průsaky a zatékání vody, která dlouhodobě poškozovala mostní konstrukci, na mostě došlo k mnohým prasklinám a trhlinám v samotné vozovce i na sousedících chodnících.
Stavbaři zahájí nejprve práce v úseku mostu od Benešovské ulice směrem do Podmokel. Veškerý automobilový provoz bude možný jen v druhé části mostu. Po dokončení první etapy prací se situace zase obrátí a dojde k uzavření neopravené části v opačném směru na Benešovskou.
Řidiči přitom nebudou moci najíždět ani na rampu, která z mostu umožňuje odbočení na Kamenickou ulici. Jezdit se v té době bude po už kompletně zrekonstruované druhé části mostu.
„Dobře si uvědomujeme, že to znovu bude znamenat citelný zásah do dopravní situace a života obyvatel Děčína. Bohužel, není jiná možnost, jak zajistit definitivní a kompletní obnovu Nového mostu, na kterém se začalo objevovat stále více nedostatků. Oddalovat jejich nápravu už není možné,“ poznamenal děčínský primátor Vladislav Raška.
Po dokončení rekonstrukce by nejfrekventovanější komunikační spojnice na území Děčína měla řidičům bez dalších problémů sloužit nejméně dalších dvacet let.
„Nezpochybňuji nutnost samotné rekonstrukce, ale spíše se obávám následných zmatků v dopravě. Mám dojem, že při minulém uzavření mostu to v Děčíně nevypadalo s průjezdností nejlépe,“ tvrdil Jiří Chalupa, který ze Šluknovska dojíždí autem za prací do Ústí nad Labem.