Úvodní část tohoto čísla tvoří příspěvek Josefa Rybánského o drobných sakrálních památkách Markvarticka, ve kterém autor mapuje jednotlivé památky včetně jejich popisu, historie a vyobrazení. Život Českobratrské církve evangelické a osudy jeho chrámu na Teplické ulici přibližuje článek Petra Čapka.
O zajímavém objektu datovaném do konce 16. století v Jiřetíně pod Jedlovou informuje Jan Štika. Autorka Iva Jabůrková si všímá přebírání vzorů v architektonické a krajinářské tvorbě srovnáním poutního kostela na Homoli a ve Vilémově. Dvě drobné nemovité památky z Kunratic připomíná článek Karla Steina. Od téhož autora je zde i velmi zajímavá stať o německých pomístních jménech přejatých do češtiny pod názvem Šmorda, Kacák, Bušeranda a Krimrbauda. Historická tématika je doplněna zprávou o obnově kamenických památek z muzejního lapidária, jmenovitě o restaurování barokního portálu a erbu pánů z Bünau, o nových symbolech obce Lipová a měst Mikulášovice a Jiříkov z pera našeho předního heraldika Stanislava Kasíka.