Část kostela svaté Anny se zřítila ve Verneřicích. Stalo se tak krátce poté, kdy stavbaře, kteří tam zajišťovali opravu nosných krovů střechy, vyhnalo podezřelé praskání zdiva.
„Kostel opustili skutečně na poslední chvíli. Během deseti minut se totiž v délce asi osmi metrů zbortila korunní římsa. S ní se na kostelní balkony i mimo objekt propadly krovy, haldy kamení a dalšího zdiva. Je to prostě hrůza,“ hlásil několik desítek minut po nešťastné události Marcel Hrubý, který má ve vymezené části děčínského regionu na starosti stavební a další technické záležitosti oprav kostelů.
Místo neštěstí prohlédl také přivolaný statik. „Zbortila se severní část římsy, která byla vystavena největšímu náporu povětrnostních vlivů a tomu odpovídal také její špatný stav. Tam dlouhodobě zatékalo a docházelo tak k odvápnění malty. Zdivo se stávalo stále chatrnější a jeho stabilitu částečně držely krovy jako vzpěry. Když začala jejich nutná výměna, celá nejpoškozenější část římsy povolila,“ zhodnotil situaci stavební technik litoměřické diecéze Jaroslav Antoš.
Připustil, že zřícení římsy se do jisté míry dalo i předpokládat. O této hrozbě se začalo mluvit už před skoro dvěma roky. V tu dobu začal být stav šest století starého svatostánku stále horší. Značnou narušenost zdiva potvrdila i prohlídka krátce před zahájenou obnovou krovů. O dalším způsobu zabezpečení stavby a pokračování oprav rozhodne až důkladnější kontrola současného stavu po úklidu spadlých krovů a suti.
„Vím, že už dříve vedení obce upozorňovalo litoměřickou diecézi na neustále rostoucí zanedbanost kostela a nutnost jeho opravy. Očekávali jsme, že se teď podaří zajistit alespoň ty nejnutnější práce na opravě střechy a tím se zabrání dalšímu poškozování interiérů. Bohužel, nastaly nynější komplikace. Naštěstí alespoň nedošlo k žádnému zranění stavbařů,“ říkal s úlevou verneřický místostarosta Daniel Zygula.
Kostel svaté Anny měl být dějištěm prázdninových oslav povýšení Verneřic na město. Radnice teď bude muset přikročit ke změnám v připravovaném programu. Kostel se totiž v průběhu příštích tří měsíců, slavnost se uskuteční na konci července, s největší pravděpodobností nepodaří obnovit tak, aby mohl být přístupný.
Dřevo na opravu kostela poskytly Verneřice ze svých lesů, finančně se na záchraně svatostánku město podílet nemůže. „Je to všechno dopad toho, jak se v uplynulých desítkách let stát špatně staral o církevní památky. Jsou natolik poškozené, že jen na nejrůznější opravy by v Ústeckém kraji bylo potřeba asi tři čtvrtě miliardy korun. Jenže stát na tyto účely uvolňuje ročně pár milionů korun. To bohužel nestačí a zanedbanost svatostánků bude pokračovat,“ posteskl si stavební technik litoměřické diecéze Jaroslav Antoš.