Farmáři a další vlastníci luk na Děčínsku mají možnost prokázat, že v krajině Českého Švýcarska je možné hospodařit i způsobem, který je šetrný k okolní přírodě. Zvláště na těch plochách, kde se v travních porostech vyskytují rozmanitá společenstva kvetoucích rostlin, ale i motýlů a dalších drobných živočichů.

Spolupracují se sousedy

Ve spolupráci se Spolkem péče o krajinu Saského Švýcarska a Východního Krušnohoří, Domem národního parku Saské Švýcarsko a dalšími partnery vyhlašuje Správa Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce už třetí ročník soutěže zaměřené právě na péči o louky. „Stačí, když se vlastníci pozemků přihlásí do jedenáctého května na naší děčínské správě, kde se dozvědí i podrobnější informace o soutěžních podmínkách,“ uvedl Petr Bauer z Labských pískovců.

Nejprve prohlídka louky

K zapojení do soutěže není žádný speciální formulář, stačí uvést rozlohu obhospodařované louky a jméno soutěžícího včetně adresy a telefonního čísla. Tento kontakt je důležitý hlavně proto, aby se členové hodnotící poroty mohli dohodnout na kontrole louky, přihlášené do soutěže. Důležitou podmínkou přitom je, že louka musí zůstat neposečená do doby, než si ji přijdou prohlédnout členové soutěžní komise.
„Tyhle kontroly máme v plánu zvládnout okolo poloviny června,“ dodal Petr Bauer.

Soutěží se za eura

Vyhlašovatelé věří, že soutěž si své stálé příznivce bude získávat spíše postupně. V minulém roce se přihlásilo několik zájemců, letos by se mohli přidat další.
Soutěž bude mít samozřejmě i své nejúspěšnější účastníky. K vyhlášení vítězů s finančním oceněním od sto padesáti po padesát eur dojde šestnáctého září na Luční slavnosti u saské obce Ebenheit pod Liliensteinem.