Od pátku platí pro celé území Ústeckého kraje zvýšené nebezpečí vzniku požárů, a to do odvolání. V období sucha je zakázáno spalovat hořlavé látky na volném prostranství, na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než padesát metrů od okraje lesa kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Také se nesmí používat v místech mimo souvislou městskou a obecní zástavbu zábavná pyrotechnika a jiné obdobné výrobky. „Věřím, že nařízení krajského úřadu vezmou občané kraje vážně a že požárů bude v tomto období sucha pokud možno co nejméně,“ konstatoval hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.