Město Děčín se musí stále obávat o svůj společenský dům Střelnice. Několika let trvající spory o tom, komu objekt vlastně patří, totiž neberou konce. Ústecký krajský soud znovu rozhodl, že dům náleží Děčínu. S tímto verdiktem se ale nesmířil správce zkrachovalé Desty, od níž město před deseti lety Střelnici koupilo.
„Proti rozhodnutí soudu jsem se odvolal. V době vyhlášení konkurzu ve výčtu aktiv společnosti figuroval i objekt Střelnice, kterou jsem musel začlenit do prodávaného majetku,“ vysvětlil Narcis Tomášek svůj tehdejší i následný právní postup.
V anabázi rozsudků a následných odvolání dávaly soudy střídavě za pravdu městu a vzápětí správci Desty. V jednu dobu Děčínu dokonce hrozilo, že o společenský dům přijde a nebo ho bude muset znovu vykoupit z konkurzní podstaty Desty.
Město se svého vlastnického práva dovolávalo dvakrát u vrchního soudu, který v obou případech kauzu vrátil k rozhodnutí ústeckým soudcům.
Současné vedení Děčína je přesvědčené, že už dříve dostatečně prokázalo řádné splnění svých závazků. Dohodnutou finanční částku necelých sedmnáct milionů korun ve stanovených splátkách Děčín včas uhradil. „Navíc z městského rozpočtu do obnovy Střelnice plynulo dalších skoro šedesát milionů korun. Tohle všechno jsou doložitelná fakta, na kterých se nic nemění,“ reagoval děčínský primátor Vladislav Raška.
Soudním sporům se dalo zabránit větší důsledností bývalého vedení děčínské radnice, respektive jejího úřednického aparátu. Už v době, kdy město začalo Střelnici splácet, zastavila Desta spornou nemovitost proti úvěrům ve výši 320 milionů korun, které si vzal zkrachovalý děčínský výrobce vysokozdvižných vozíků u Pragobanky. Došlo k jakési trojstranné dohodě mezi městem, Destou a pražskou bankou, že po úplném zaplacení společenského domu bude zástavní právo na Střelnici vymazáno. Jenže Pragobanka půl roku před poslední splátkou zkrachovala a její pohledávky koupila firma Quonex Group. Ta se o výmaz zástavního práva nepostarala a nikdo z tehdejšího vedení Děčína k tomu firmu ani nenutil.
„S odstupem deseti let si podrobnosti této kauzy už tak přesně nevybavuji. Došlo zřejmě k velké chybě, za níž odpovědnost padá na hlavy tehdejších představitelů města. Domnívám se ale, že ohlídání výmazu zástavního práva na Střelnici bylo v prvé řadě administrativní záležitostí, kterou měli zvládnout příslušní úředníci radnice,“ argumentoval nynější zastupitel za ČSSD a bývalý děčínský místostarosta Pavel Sinko.
Tehdejší zaváhání děčínské radnice tak otevřelo cestu správci konkurzu k tomu, aby začlenil Střelnici do prodávaného majetku Desty. „Čekám, jak uspěji se svým odvoláním k poslednímu rozsudku krajského soudu. Další kroky zvážím po poradě s věřitelským výborem,“ dodal Narcis Tomášek.