Klesající hladina Labe dělá starosti nejen rejdařům, ale i provozovatelům osobní lodní dopravy. S obavami sleduje vývoj plavebních podmínek i posádka osobní lodi Děčín. Díky příznivému počasí a zájmu výletníků už má plavidlo za sebou několik víkendových cest do Hřenska a zpět. Sucho ale vyhlídky na další plavby komplikuje.
„Vody v řece stálé ubývá, prognóza na ústeckém vodočtu předpokládala stav okolo sto sedmdesáti centimetrů. Samotná loď má bez pěti centimetrů metrový ponor a limit stanovený pro bezpečné plutí v Děčíně je tři čtvrtě metru. Je tedy zřejmé, že za dané situace vyplout nemůžeme,“ posteskl si včera majitel děčínského parníku Ivo Julák.
Loď má mezi Děčínem a Hřenskem pravidelně přepravovat pasažéry od prvního května. Provozovatel ale zatím neví, jestli výletníci nebudou na Prvního máje na nábřeží v děčínském podzámčí čekat na vyplutí marně. „Ani pro další dny totiž nejsou předpovědi příznivé. Na počátku příštího týdne se hladina Labe má dokonce pohybovat na úrovni okolo sto šedesáti centimetrů a to by byla skutečná mizérie,“ dodal Ivo Julák.
Určitou nadějí na prvomájové zahájení plavby je příslib vodohospodářů z Povodí Labe. Kvůli přepravě novostavby nákladní lodi do Německa mají spustit umělou vodní vlnu, která by plavební podmínky částečně vylepšila. Není ale jisté, na jak dlouho.
Na pravidelné projížďky po Labi získá majitel osobní lodi dotaci z děčínského rozpočtu ve výši čtyři sta tisíc korun. „Právě jsem podepsal dohodu o poskytnutí těchto peněz, jejichž uvolnění už dříve schválili zastupitelé,“ oznamoval včera dopoledne primátor Děčína Vladislav Raška.
Uzavřená dohoda vymezuje podmínky, za jakých může vlastník parníku dotaci čerpat. „Dojde-li k nějakému omezení provozu vinou vlastníka lodi, musí počítat s tím, že nemůže celou schválenou částku vyčerpat. Sucho a zastavení plavby na Labi jsou ale objektivními příčinami, které ovlivnit nelze a v takovém případě by ke krácení dotace nedošlo,“ popsala smluvní podmínky vedoucí odboru rozvoje děčínského magistrátu Věra Jančová.
O služby osobní lodi Děčín má zájem i ústecký magistrát. Chce se dohodnout na přepravách na trase Ústí nad Labem – Děčín – Hřensko. „O této možnosti stále ještě jednáme. Základním požadavkem z naší strany je, aby magistrát nechal pod ústeckou Větruší instalovat u nábřeží nástupní můstek,“ vysvětlil Ivo Julák.