Odpověď: Vlastnictví bytu je možno převést darovací smlouvou. Vzhledem k tomu, že vnuk je nezletilý, smlouvu za něj musí podepsat jeho zákonný zástupce.
Kdo je zákonným zástupcem nezletilého dítěte, upravuje zákon o rodině.
Protože se však v tomto případě – darování nemovitosti – jedná o nakládání s majetkem, které přesahuje rámec běžných záležitostí, je k platnosti takové smlouvy potřeba její schválení soudem, tedy je nutno podat k soudu návrh na schválení právního úkonu.
Pokud je smlouva v zájmu nezletilého, soud ji schválí.
Bez schválení soudem je taková smlouva neplatná.
Mgr. Kateřina Bitterová