Budova děčínského Atlantiku je stále větší ostudou Děčína. Po nepovedené privatizaci se nakonec vlastníkem objektu stalo město. Bývalému vedení radnice se ale nepodařilo odkoupit okolní pozemky, rychlejší byl Jan David Horsky. Ochotou umožnit přes své pozemky přístup k budově zrovna neoplývá a vyvolaný spor o to, aby o uvalení takového věcného břemene rozhodl soud, se vleče už několikátý rok.
„Nechceme už déle čekat na to, jestli soud panu Horskymu takovou povinnost stanoví nebo ne. Hledáme cesty, jak budovu nechat opravit s jinou možností přístupu,“ uvedl děčínský primátor Vladislav Raška.
Odborníci soudí, že rekonstrukce Atlantiku bude možná i bez přechodného záboru pozemků, které městu nepatří. „Necháváme zpracovat studii budoucího využití celého komplexu pro veřejné účely. Rekonstrukcí by tam měl vzniknout jakýsi polyfunkční objekt,“ vysvětlil vedoucí stavebního úřadu děčínského magistrátu Aleš Höll.
Nejčastěji zmiňovaným účelem využití Atlantiku je zřízení nového zázemí pro městskou knihovnu. Přestěhovala by se tam ze stávajících prostor ve vyhrazené části magistrátní budovy.
„Je to vhodné místo, ale bude záležet na celkovém pojetí úprav. Přestěhování bude mít smysl za předpokladu, že tam najdeme větší prostory, než máme dosud. Ve stávající podobě Atlantik takové rozsáhlejší zázemí nenabízí,“ tvrdil ředitel městské knihovny Ladislav Zoubek.
Při přemístění by knihovna mohla využívat jen upravené prostory někdejšího sálu a další místnosti v prvním patře. To by ale nestačilo, muselo by dojít k nějaké nástavbě nebo přístavbě. Tento požadavek je i součástí studie, kterou má zpracovat pověřená architektonická kancelář.
„Padaly i úvahy o prodání Atlantiku nebo jeho demolici. Ta by ale stála více než pět milionů korun. Proto nakonec dostala přednost myšlenka obnovy objektu s víceúčelovým využitím,“ dodal děčínský primátor.
Potřebám knihovny by přízemí nemohlo sloužit. Především kvůli možné hrozbě opakovaných záplav. Počítá se tam se zřízením jakéhosi informačního centra s dalším zázemím, i s možnou nabídkou občerstvení. „Je mi celkem jedno, jestli tam bude knihovna nebo cokoli jiného. Důležité je, aby byla budova opravená. Zřízení restaurace by se mi tam zamlouvalo, protože i do té bývalé jsem rád vodil své příbuzné, kteří k nám přijížděli na návštěvu. Myslím, že je škoda, že vůbec k devastaci Atlantiku došlo,“ vzpomínal Jiří Konečný.
Zatím není jasné, kolik si obnova chátrající budovy napojené na sídlo děčínské plavby vyžádá peněz. „Nejen o novém uspořádání, ale i o předpokládaných nákladech rekonstrukce budeme mít přehled až po zpracování studie. Měla by být dokončena během několika měsíců,“ dodal šéf stavebního úřadu Aleš Höll.