Uspěl v konkurenci dalších českých měst, která vybírala hodnotitelská komise.
„Jde zatím o užší výběr, ale tuhle konfrontační možnost posouzení proměn vedení města akceptovalo a Děčín se do soutěže přihlásil. Konkrétně jde o projekt navrhovaných úprav Mírového náměstí, navazující ulice Prokopa Holého a okolních lokalit,“ vysvětlila vedoucí odboru rozvoje děčínského magistrátu Věra Jančová.
Kromě už prakticky dokončené rekonstrukce radnice je součástí uvažovaných proměn v okolí Mírového náměstí instalace podzemních košů, vytvoření odpočinkové zóny se zelení a počítá se tam s dalšími úpravami.