Program zahrnuje akce, které se zastupitelstvo bude snažit uskutečnit. Jedná se hlavně o dokončení kanalizace a realizaci hlavního přivaděče pitné vody ze Chřibské, jehož stav zásobování pitnou vodou je velmi vážný. Také je v plánu pokračování ve výměně oken v základní škole, vybavení jednotlivých tříd, rekonstrukci bývalého bytu školníka na prostory družiny a v horní budově dle možností o rekonstrukci sociálního zařízení.
V mateřské škole se jednalo o rekonstrukci sociálního zařízení v prvním a druhém patře, vybavení zahrady a podle potřeby zajištění provozu i třetího pavilonu. V tělocvičně již proběhla generální oprava osvětlení a probíhá postupné zateplování celé budovy. „Připraven je i projekt na víceúčelové hřiště, kde v současné době máme zažádáno o dotaci na realizaci první etapy, rekonstrukce střechy nad přístavky a v neposlední řadě chceme v rámci zateplení provést přístavbu zázemí a hlediště s kioskem,“ uvedl starosta Mikulášovic Stanislav Hladík.