Komise vyzývá občany města k úklidu veřejného prostranství v okolí jejich bydliště, zejména kolem bytových domů, na příští víkend. Odvoz sesbíraného odpadu je zdarma, to je však nutné předem dojednat s odborem životního prostředí.