Obyvatelé tak představitelům radnice vzkázali, aby se těmito problémy začali vážně zabývat.
Veřejná anketa byla první z několika akcí, kterou se Krásná Lípa připojila k mezinárodní iniciativě TIMUR. „Zjištěná fakta významně úředníkům i obyvatelům řeknou, co je pro město důležité a kde má problémy,“ vysvětlil koordinátor projektu Michael Pondělíček. Dodal, že vedení města tak dostane přehledné informace, které pomohou předejít problémům, nebo je řešit dřív, než přerostou přes hlavu.
Sledování indikátorů místního udržitelného rozvoje ve městech je mezinárodní iniciativou, do které je zapojeno více než 150 evropských měst a 18 měst v České republice. A většina ze zkoumaných indikátorů je společná všem, konkrétně jde například o hluk, dopravu, bezpečnost, ovzduší, zeleň, služby. Některé zkoumané ukazatele jsou ovšem zvolené tak, aby vyhovovaly místním podmínkám a minimálně jeden z těchto doplňkových indikátorů musí vybrat samotní obyvatelé města.
Akci v Krásné Lípě organizuje ve spolupráci ČSOP Tilia, Městský úřad v Krásné Lípě, Ústav pro ekopolitiku a Týmová iniciativa pro místní indikátory udržitelného rozvoje v rámci projektu Ústecko - živý region.