V celosvětovém programu společnosti Cisco tak přispívá k profesní přípravě specialistů v oboru výpočetní techniky. Výuka v programu probíhá e-learningovou formou, kdy mají studenti celodenní přístup k výukovým materiálům na internetu a jejich znalosti jsou průběžně testovány. Po ukončení studia následuje test, po jehož úspěšném složení získá absolvent certifikát. V současné době je kurz otevřený pouze pro studenty Střední školy technické, ale od příštího roku by se ho mohli účastnit i studenti z okolních středních škol.