Vybrala si Sachsische Zeitung a děčínský Deník.
„Dva měsíce jsem oba deníky analyzovala a zjistila jsem, že píší o zhruba stejných tématech,“ uvedla studentka velmi dobrou češtinou. Včera přijela do Děčína s výsledky své práce seznámit redaktory děčínského Deníku. Na české straně je více zpráv o německých turistech, na straně německé zase spíše víc o české politice, ale i sportu.
„Velmi mě potěšilo, že se o práci regionálních listů zajímají mladí lidé a berou si je za téma ke své diplomové práci. O to víc je to potěšující, že se o nás zajímá studentka ze zahraničí,“ řekl redaktorka děčínského Deníku Alida Horváthová.
Innu Otto zajímalo také to, jak znají čeští lidé Sasko, zda tam jezdí a co je nejvíce o této části Německa zajímá.