Během dvou let jsou nyní opravené všechny střechy a do budovy konečně nezatéká. Díky tomu mohly být opravené i interiéry kaple, kde se upravil stropní podhled a kaple získala novou malbu. Vloňském roce už řemeslníci opravili jižní schodiště, upravili podhledy postranních křídel budovy a sanovali venkovní sloupy. Nyní čeká na závěrečnou fázi úprava severního schodiště a venkovních ploch. Veškeré úpravy si zatím vyžádaly přes jeden a půl milionu korun.