Přestože se hlavní část oslav bude odehrávat až v létě, už se na obecním úřadě pravidelně schází realizační tým. Jedním z bodů schůzek je také volba znaku Kytlic. Ten si podle několika návrhů mohou zvolit stálí obyvatelé, ale také chalupáři. „Zvolit si znak obce ale nejde jen tak,“ sdělila zastupitelka obce Markéta Barbencová. Dodala, že znak musí navrhnout genealogická a heraldická společnost, která má k návrhům erbů příslušné oprávnění. „Erb totiž musí odpovídat historii obce, proto se také na několika návrzích objevují i sklářské píšťaly,“ dodala zastupitelka. Občané si mohou návrhy erbů prohlédnout na obecním úřadě nebo v místních pohostinstvích, tam také mohou dát svůj hlas tomu, který je podle nich nejvýstižnější.