O tom svědčí i počet přihlášek, které si letošní maturanti podali. Největší procento zájemců o studium na vysokých nebo vyšších odborných školách se rekrutuje ze studentů gymnázií.
Podle slov ředitele Biskupského gymnázia Varnsdorf se z celkového počtu maturujících, který je dvacet sedm, hlásí na další studium všichni. „Není to nic neobvyklého, z našeho gymnázia se většinou všichni maturanti hlásí na vysoké školy,“ řekl ředitel gymnázia Jiří Čunát. Dodal, že vzhledem k tomu, že si studenti mohou podat přihlášky na několik vysokých škol současně, většinou uspějí.

Lákají technické i humanitní obory

Téměř stejná je i situace na gymnáziu v České Kamenici. „Letos maturuje jedna třída a z té se, kromě jediného studenta, hlásí na vysoké nebo vyšší odborné školy všichni,“ uvedla zástupkyně ředitelky Romana Dubská. Letos převažuje zájem o technické obory. „V loňském roce, kdy odmaturovalo třicet studentů, vedly jednoznačně humanitní studia. „Naši absolventi byli úspěšní v přijímacích zkouškách i na politologii, práva a medicínu,“ sdělila zástupkyně.
V rumburském gymnáziu se na maturity připravuje osmdesát studentů ve třech třídách. Všichni se zároveň hlásí na vysoké školy. „Zájem o humanitní a technická studia je vyrovnaný,“ řekl zástupce ředitele Tomáš Pavlas. Dodal, že úspěšnost přijetí se podle zkušeností pohybuje okolo devadesáti procent.

Vysoké školy vedou

Děčínské gymnázium přivede k maturitám hned čtyři třídy. „Přihlášky si podali téměř všichni studenti a převažuje jednoznačně zájem o vysoké školy. Vyšší odborné jsou až na druhém místě,“ sdělila profesorka Hana Jirglová.
Zájem o další studium mají také studenti odborných škol. Ze třiceti studentů, kteří letos odmaturují na rumburské obchodní akademii, se jich dvacet hlásí na další studia. „Zájem je hlavně o vysoké školy technického a ekonomického směru,“ uvedl výchovný poradce Jaromír Horák.
Ředitel Střední průmyslové školy strojní a dopravní v Děčíně Josef Šlapák odhaduje počet přihlášek letošních maturantů zhruba na pětasedmdesát procent. Tady také pochopitelně převažuje zájem o studium technického směru. „Ale i od nás odcházejí studenti například na Univerzitu J. E. Purkyně do Ústí nad Labem,“ doplnil ředitel.