Jednu takovou černou skládku při prořezávání stromů objevili i pracovníci Služeb města nedaleko zahrádkářské kolonie. Vršily se na ní hnijící jablka, tlející shrabané listí, ale i Pet lahve, desítky ojetých pneumatik a další odpad.
„Nepořádek jsme zjistili v prostoru nad firmou Bottari pod řadovými garážemi a zahrádkářskou kolonií. Myslíme si, že s největší pravděpodobností skládku mají na svědomí zahrádkáři a majitelé nedalekých garáží,“ uvedla vedoucí správy majetku města benešovské radnice Lenka Suchá.

Zahrádkáře nezajímá, co se válí za ploty

O odstranění nepořádku se muselo postarat město, protože černá skládka ležela na jeho pozemcích. „Na svých pozemcích mají zahrádkáři anglické trávníky a chtějí, aby právě jejich zahrádky vypadaly co nejlépe. Mělo by je ale více zajímat i to, jak vypadá prostor za jejich ploty. To platí i pro neukázněné motoristy,“ zlobil se místostarosta Radek Lekner.
Město chce v dotčené lokalitě předejít vzniku dalších černých skládek a proto tam počítá s přistavením kontejneru. Měl by sloužit především k ukládání bioodpada jako je spadané listí nebo zahrádkářské přebytky. „O likvidaci ostatního odpadu se zahrádkáři i majitelé garáží musí postarat sami. Pro radnici je to zároveň impuls, aby zajistila trvalou kontrolu tamních míst včetně citelnějších sankcí původců černých skládek. A to platí i pro jiné lokality ve městě,“ doplnil benešovský místostarosta.