„Podle vyjádření dopravních policistů nesplňuje stávající přechod všechny parametry požadované na bezpečnost. Proto městu doporučili umístit přechod na jiné bezpečnější místo,“ vysvětlil starosta Karel Vrbický.
Jestli po úpravách v centrální zástavbě budou muset pěší přecházet komunikaci protínající náměstí jinudy, to napoví i odborná studie, kterou město nechává zpracovat. K dispozici by měla být koncem letošního roku.